Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Labina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Kriteriji  za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju načela i prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Labina putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:

- poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Labina, A. Negri 20, 52220 Labin
- telefaksom na broj: +385 52 855 560
- elektroničkom poštom na adresu: tzg.labin@pu.t-com.hr
- osobno u Uredu Turističke zajednice Grada Labina radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje: Karmen Gajica, tel.: +385 52 855 560
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dokumentacija: