Vozni red lokalnog autobusa

Polasci Rabac → Labin

Svaki dan cijele godine                01.05. - 17.06.              

  17.06.-08.09.             

     
  07:00 07:00
     
09:05 09:05 09:05
     
11:15 11:15 11:15
     
12:50 12:50 12:50
  14:05 14:05
15:15 15:15 15:15
    16:05
16:50 16:50 16.50
    18:00
  19:05 19:05
    20:00
  21:05 21:05
    22:15
     

Polasci Labin → Rabac

Svaki dan cijele godine                    01.05. -  17.06.

17.06. - 08.09.                              

     
  06:25                   06:25
     
07:55 07:55 07:55
     
10:40 10:40 10:40
     
12:10 12:10 12:10
  13:15 13:15
14:25 14:25 14:25
    15:30
16:15 16:15 16:15
    17:15
  18:15 18:15
    19:20
  20:15 20:10
    21:50