Vozni red lokalnog autobusa

Polasci Rabac → Labin

Svaki dan cijele godine                01.05. - 20.06.              

  20.06.-04.09.             

     
  07:00 07:00
     
09:05 09:05 09:05
     
11:15 11:15 11:15
     
12:50 12:50 12:50
  14:05 14:05
15:15 15:15 15:15
    16:05
16:50 16:50 16.50
    18:00
  19:05 19:05
    20:00
  21:05 21:05
    22:20
     

Polasci Labin → Rabac

Svaki dan cijele godine                    01.05. -  20.06.

20.06. - 04.09.                              

     
  06:25                   06:25
     
08:15 08:15 08:15
     
10:45 10:45 10:45
     
12:15 12:15 12:15
  13:15 13:15
14:30 14:30 14:30
    15:30
16:20 16:20 16:20
    17:15
  18:15 18:15
    19:20
  20:15 20:15
    21:50