Granica (dokumenti, formalnosti)

Za ulazak u Republiku Hrvatsku strani državljani moraju imati valjanu putovnicu ili neku drugu osobnu ispravu o identifikaciji na osnovu koje se pri ulasku izdaje granična propusnica (vrijedi 3 mjeseca).

Vize

Ulazne i tranzitne vize za Republiku Hrvatsku izdaju se u ambasadama i konzulatima RH te na međunarodnim graničnim prijelazima.

Carinske odredbe

Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske Unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV, nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 1.000 kuna.

Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obvezatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 eura ili više. Vrjedniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu.

Fizičke osobe, koje u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 740,00 kuna, na osnovi PDV-a, odnosno Tax cheque obrasca kojeg ovjerava carinska služba kod iznošenja u inozemstvo kupljene robe najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kupnje. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.

Kućni ljubimci mogu se unijeti uz predočenje kartona o cijepljenju i veterinarskom pregledu.

Motorna vozila:
Za vozila je potrebna dozvola, osiguranje vozila  te punomoć vlasnika ako vozilo ne vozi vlasnik.

Čamci i i plovila:
Za osobnu upotrebu potrebno je prijaviti se u lučku kapetaniju.

Granični prijelazi: Plovanija, Kaštel, Buzet, Pasjak, Rupa
Pomorski granični prijelazi: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša, Rijeka, Mali Lošinj
Aerodromi: Pula i Rijeka