Povijest i kultura

Porta Sanfior

Porta Sanfior – glavna gradska vrata Sv. Flora iz 1589. godine. Iznad njih je labinski grb te lav Serenissime. Top iz doba Austrije na Torjon je postavljen po drugi put 1995. godine.

porta sanfior

Barokna palača obitelji Battiala Lazzarini

Barokna palača obitelji Battiala-Lazzarini danas je preuređena u narodni muzej. Njeni posljednji vlasnici grofovi Lazzarini, koji su imali i više posjeda na Labinštini napustili su je poslije 2. svjetskog rata.

Trobrodna Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Memorijalni postav M V Ilirik

Matija Vlačić Ilirik, glasoviti reformator, protestantski teolog, crkveni povjesničar, filozof i filolog, rođen je u Labinu 1520. godine, a sa šesnaest godina otišao je na školovanje u Veneciju gdje se pod utjecajem svoga rođaka Balda Lupetine priklonio protestantizmu. 

Većinu svog života proveo je u Njemačkoj kao profesor teologije, grčkog i hebrejskog jezika, gdje je ubrzo postao jedan od bližih suradnika reformatora Martina Luthera. Tijekom života napisao je više od dvjesto knjiga, pamfleta i drugih radova, od kojih su  najznačajnija djela Clavis Scripturae Sacrae («Ključ Svetoga Pisma»), Catalogus Testium Veritatis («Katalog svjedoka istine») i Ecclesiastica Historia (poznatiji kao «Magdeburške centurije»).

U Memorijalnoj zbirci Matije Vlačića Ilirika fotografijama i legendama kronološkim je slijedom prikazan životopis Matije Vlačića, gradovi u kojima je živio i djelovao, suvremenici s kojima je surađivao, te njegova značajna teološka i znanstvena aktivnost. U vitrinama su  izložene kopije primjeraka njegova bogatoga spisateljskog opusa, u kojemu posebno mjesto zauzimaju Ključ Svetoga pisma, Magdeburške centurije, Katalog svjedoka istine i Glossa.

Crkva Svete Marije Magdalene

Na putu prema labinskom gradskom groblju nalazi se crkva sv. Marije Magdalene, mala gotička jednobrodna kapela kvadratnog tlocrta i presvođena šiljastim bačvastim svodom. Na pročelju iznad portala smještena je rozeta perforirana u kvadratnoj kamenoj ploči. 

Crkva je podignuta u 14. stoljeću, a lopica joj je sagrađena u 17. stoljeću. Prilikom obnove u unutrašnjosti crkve otkriveni su ostaci dva sloja fresaka, datiranih u 14. i u kasno 15. stoljeće, koje vjerojatno prikazuju život nekog sveca. 

U 15. stoljeću crkva dolazi pod zaštitu labinske obitelji Scampicchio, u čijoj se arhivi spominje 1477. godine, a do 17. stoljeća uz nju je bilo groblje za labinsko plemstvo, te je služila kao grobna kapela. Crkva sv. Marije Magdalene obnovljena je 2011. godine.

Gradska galerija Labin

Gradska galerija Labin u sastavu je Pučkog otvorenog učilišta Labin, a djeluje kao izložbeni prostor Narodnog muzeja Labin. Smještena je unutar labinske starogradske jezgre u nekadašnjoj palači Luciani u blizini župne crkve Rođenja blažene Djevice Marije, a nasuprot Narodnog muzeja Labin – palače Battiala – Lazzarini, te kapele sv. Stjepana. Palača Luciani je vremenom doživjela pregradnje i preinake, a osim rezidencijalnog karaktera, prizemlje je služilo u razne komercijalne namjene (neko vrijeme i kao atelier i izložbeni prostor labinskog umjetnika Orlanda Mohorovića). 

Od izvorne je palače preostao portal s grbom koji nosi reljefni motiv štuke na štitu, kao simbolom obitelji Luciani (tal. lucio = štuka). Također, arhitrav što je nekada sačinjavao ulazni portal porušenog stražnjeg dijela palače, danas se nalazi kao dio stalnog postava atrija Narodnog muzeja Labin. 

Izložbena se djelatnost u Labinu u počecima (od šezdesetih godina prošlog stoljeća) odvijala u galerijskom prostoru za povremene izložbe Narodnog muzeja Labin, a osnutkom Gradske galerije potkraj 1999. godine, Labin dobiva izdvojeni prostor za godišnju prezentaciju suvremene umjetnosti. 

Galerija je započela sa svojom djelatnošću svečanim otvorenjem 30. prosinca 1999. godine ponovljenom izložbom „X. Labinski atelijeri“ – neformalne skupine labinskih umjetnika različitih generacija okupljene oko Narodnog muzeja Labin, originalno održane 1978. godine u tome prostoru. 

Galerija se primarno bavi izlaganjem djela raznovrsnih medija suvremene umjetnosti, prikazujući stvaralaštvo afirmiranih, ali i umjetnika mlađe generacije lokalnog, nacionalnog te internacionalnog djelovanja. Godišnje se ostvari desetak što samostalnih, što skupnih izložbi.

Loža

Loža – ispod koje se u prošlosti grada odvijao javni život, objavljivale novosti te sudske presude, a seljaci svake nedjelje i u sajmenim danima plesali. Izgrađena oko 1550. godine, a kasnije dobila i lapidarij. Ispred lože nalazio se i stup sramote.

Zvonik Svetog Justa

Zvonik sv. Justa udaljen je od župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije oko 50 m i nalazi se do Fortice, najviše točke Labina. Podignut je 1623. god. nakon velikog požara na temeljima nekadašnje crkve sv. Justa. Relikvije sv. Justa prenijete su iz Trsta u Labin 524. god. . Crkva sv. Justa najstarije je labinsko sakralno zdanje. Pretpostavlja se da je izgrađena krajem 6. stoljeća, a za vrijeme seobe naroda u 7. stoljeću (611. god.) Slaveni su je srušili i zapalili. Obnovljena je u 10. stoljeću, a danas od njezinih ostataka postoji samo zid pročelja. Zvonik je visok 35 m.

Dvodijelni otvori za zvona, bifore, prilično su uski, a iznad njih svaki od četiri kuta ukrašen je

kamenim šiljcima. Na vrhu zvonika smješteni su osmerokutni bubanj i piramida. Zvonik ima dva zvona, manje i veće. Obnovljen je 2015. god. Zvonik je od svog postojanja bio i ostao prepoznatljivi znak i simbol grada Labina. Njegova su zvona zvonila kao znak upozorenja nadolazeće vremenske nepogode; zvonilo se kod sprovoda, rudarskih nesreća…

Park skulptura Dubrova

Zbirka sakralnih umjetnina

Crkva bratovštine sv. Marije Tješiteljice ili sv. Marije od Zdravlja (crkva Uznesenja Marijinog) nalazi se na usponu prema starom gradu Labinu, a izgrađena je 1426. godine. Proširena je 1537. za vrijeme uprave kaštalda Iacopa Sracosicha, a današnji izgled i lopicu dobila je 1622. u vrijeme upravitelja Ioannesa Piera Klesara (Tagliapietra), čiji se grob s grbom nalazi u crkvi s lijeve strane oltara. 

U crkvi i lopici nalazi se još petnaestak grobnica labinskih obitelji (npr. Puldrugo, Francovich, Dragogna, Zupanich, Palisca). U središnjem dijelu crkve smješten je skladan barokni oltar s kamenim kipom Bogorodice s Djetetom, datiran 1697. godinom te ciklus polikromiranih drvenih kipova s prikazima Bogorodice i sv. Magdalene, te apostola Mateja, Ivana, Tadeja, Filipa, Pavla, Petra, Šimuna, Tome, Andrije, Bartolomeja, Jakova starijeg i Jakova mlađeg, nekoć postavljenih u formi ikonostasa na oltarnoj pregradi koja je dijelila crkvu u dvije prostorne cjeline. 

Na unutarnjim bočnim zidovima crkve smješten je ciklus od devet velikih uljanih slika posvećen Bogorodici, nastao najvjerojatnije u prvoj polovici 17. stoljeća, a pripisuje se autoru Antoniju Moreschiju, slikaru koji je stvarao u duhu mletačke slikarske tradicije. 

Na slikama su obrađene teme iz Bogorodičina života (Rođenje Bogorodice, Prikazivanje Bogorodice u hramu, Navještenje, Bogorodičine zaruke, Bogorodičin pohod Elizabeti, Bogorodica u slavi ili Bezgrješno začeće, Purifikacija Bogorodice ili Obrezivanje Isusovo, Uznesenje Bogorodice ili Bogorodičina smrt, Krunidba Bogorodice).  

Scroll to Top